logo CNAS

 

Dosarul Electronic de Sănătate

 

 

 

Sistemul “Dosarul Electronic de Sanatate” (DES) – proiect cu finantare europeana, a intrat in faza de productie, iar pentru medicii de familie care utilizeaza aplicatiile SIUI DESKTOP Standard,  noua versiune de SIUI-MF 4.0 este disponibila pentru descarcare si utilizare la adresa:

http://siui.casan.ro/cnas/siui_4.0/versiuni

 

In acesta faza a proiectului nu este vorba de o testare, ci de utilizare efectiva cu date reale, sistemul fiind in concordanta cu legislatia in vigoare privind sistemul sanitar.

 

Conform prevederilor art. 29 alin (2) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile și completarile ulterioare, medicii de familie au obligatia asigurarii conditiilor de mobilitate a informatiei medicale in format electronic, prin utilizarea sistemului dosarului electronic de sanatate al pacientului (DES).

 

In situatia in care medicii de familie utilizeaza un alt sistem informatic, acesta trebuie sa fie compatibil cu acest sistem din platforma informatica din asigurarile de sanatate, caz in care furnizorii sunt obligati sa asigure conditiile de securitate si confidentialitate in procesul de transmitere a datelor.

 

Totodata potrivit art. 270 din actul normativ mai sus mentionat, CNAS organizeaza și administreaza Platforma informatica din asigurarile de sanatate, care cuprinde: sistemul informatic unic integrat (SIUI), sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate (CEAS), sistemul national de prescriere electronica (PE) si sistemul dosarului electronic de sanatate al pacientului (DES), asigurand interoperabilitatea acestuia cu solutiile de e-Sanatate la nivel national, pentru utilizarea eficienta a informatiilor in elaborarea politicilor de sanatate si pentru managementul sistemului de sanatate.

 

Manualele de utilizare atat a aplicatiei desktop cat si a portalului DES sunt diponibile pe site-ul CNAS la adresa :

http://www.cnas.ro/despre-noi/proiect-sistem-informativ-dosarul-electronic-al-pacientului

 

Portalul DES este accesibil la adresa:

www.des-cnas.ro