Procedura de obtinere a Cardului European ca urmare a  transmiterii documentelor pe e-mail…

 


          
Se completeaza o cerere tip < click aici >, însoţită de

-         copie BI/CI (in cazul copiilor minori o copie dupa certificatul de nastere)

-         dovada calitatii de asigurat (adeverinta de salariat, cupon de pensie, adeverinta de asigurat sau alte documente doveditoare ale calitatii de asigurat).

 

        Tote documentele – scanate (in format PDF sau JPG) – se trimit pe e-mail la adresa cardeu@casgorj.ro

 

In cazul in care s-a optat pentru transmiterea documentatiei in format electronic pe adresa de email cardeu@casgorj.ro, dupa inregistrarea documentatiei, asiguratii vor primi de la C.A.S.J. Gorj un email de confirmare in termen de maxim 48 ore de la primirea acesteia. In email se va specifica daca documentele sunt in regula sau in caz contrar ce documente mai sunt necesare.

Asiguratii trebuie sa specifice pe cerere daca doresc sa primeasca cardul la adresa de domiciliu sau daca doresc sa il ridice de la C.A.S.J. Gorj.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate va fi livrat ca scrisoare recomandată simplă, asiguratul având prima avizare în maxim 7 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării de tipărire a acestuia;

Cardul va fi livrat asiguratului personal. Nu se acceptă livrarea acestuia în cutia poştală;

În cazul nerealizării livrării către asigurat a cardului, acesta va fi livrat la casa de asigurări de sănătate emitentă în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la introducerea cererii de card în aplicaţie;

         In cazul in care a optat pentru ridicarea acestuia de la C.A.S.J. Gorj, asiguratul se poate prezenta la sediul institutiei in termen de 7 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării de tipărire a acestuia.

 

 

Relaţii suplimentare cu privire la obţinerea Cardului European de Asigurări de Sănătate

se pot obţine la următoarele numere de telefon: 0253 / 223.940 ; 0253 / 223.950 (int. 301,103,207)

 

TEL VERDE  0.800.800.963